AlbertNobbs تناقضهای روان انسان در پذیرش ماسک

تناقضهای آنچه می خواهم باشم و آنچه هستم!

آیا حاضریم بخاطر بدست آوردن موقعیتی در آینده و یا تحت فشار زندگی هویت خود را تغییر دهیم و در آرزوی بدست آوردن آرزوی خودمان بمانیم.

زنی که از جبر زمانه مجبور است مرد باشد و مردی موفق جلوه نماید…

حال این زن احساس نیاز می کند که در زندگی شریکی داشته باشد.

فیلمی بسیار زیبا و تاثیر گذار در حوزه ماسک و پرسونا

این فیلم براستی سوالی را در ذهن مطرح می کند و آن اینکه اگر روزی آنقدر به ماسک خودمان عادت کردیم که خودمان را با آن یکی دیدیم آیا می توانیم به روزهای رهایی فکر کنیم؟

اصلی ترین سوال این فیلم آن است که تا کجا می توانیم هویت خود را سرکوب کرده و نقش متفاوتی را ایفا نماییم؟

زیبا ترین لحظه فیلم آنجایی است که سه زن در کنار میزی نشسته اند اما دوتای آنها باید نقش مرد را ایفا کنند.

فیلم سنگین و زیبایی است.

/ 0 نظر / 39 بازدید