خشم تیتان ها! پیشگویی نیاز آینده بشر!!! Wrath of Titans

سلام

 

گاهی احساس می کنم روان ما با زبان اسطوره می تواند همانند نوستراداموس نیازهای آینده انسان و اتفاقات پیشرو را پىِش گویی نماید.

این فیلم مصداقی از این مدعا است. بنابراین از زبان اسطوره در این نوشتار استفاده خواهم کرد و دوستانی که به مصادیق آرک تایپی مشرف نیستند را به جستجو برای کشف در همین وبلاگ راهنمایی می کنم.

هادس و آرس تصمیم می گیرند که زئوس را دربند کنند و با جذب قدرت او و اعطای آن به پدرشان کرونوس قدرتی دوباره پیدا کنند. در این میان پوزیدون که اصلی ترین مدعی قدرت بعد از زئوس هست را نیز برمی دارند.

آنطرف داستان انسان فانی از فرزندان زئوس قدرت را به زئوس برگرداند و با کمک هفایستوس موفق به چنین کاری میشود.

به نظر میرسد این فیلم جریان قدرت را در آینده پیش بینی کرده است. در حقیقت آینده قدرت و ثروت را سرنگونی توسط دو آرک تایپ جنگ و خونریزی, و قدرت فلسفی می تواند در آینده اتفاق بیافتد زیرا زندگی توسعه یافته برای بشر امروزی که در جستجوی معنی از زندگی است, نیازمند تعمق و آرامش است که این دو ویژگی در جامعه زئوسی آپولویی که تفکر صرف بروی دستاوردهای ملموس دارند جایگاهی ندارد.

اما یک تفاوت اساس در ساختار قدرت زئوس و کرونوس وجود دارد. ( صحنه دست آتشفشانی که همه چیز را نابود می کند را به خاطر بیاورید)

در ساختار قدرت زئوس همه سلیقه ها برسمیت شمرده می شوند و این از مزایای المپ است. اما در ساختار قدرت کرونوسی همه چیز نابود می شود...

این نکته در فیلم انگیزه ای برای انسان فانی می شود که برای مبارزه با آرس و هادس اقدام نماید و از هفایستوس که در اینجا می تواند اورا به عنوان خدای صنعتگر و توسعه نامبرد استفاده کرد.

توسعه صنعتی در جامعه بشری مدیون آرک تایپ هفایستوس است. آنجا که برای هر مشکلی راه حلی فنی دارد. اما در عین حال تنهاست و از تنهایی رنج می برد.

نکته دیگر همراهی فرزندان پوزیدون با انسان فانی بوسیله قدرت ذاتی خودشان است ( آب)

آّب  در برابر آتش 

نبرد همیشگی روان انسان بین خلاقیت و خودویرانگری

بین زایش و نابودی

بین انعطاف پذیری و تعصب

نکته جالب دیگری که به ذهنم رسید زنده شدن دوباره عقده کرونوس و بازگشت به پدر است.

نکته دیگر چرخش هادس در انتهای داستان است که به زیبایی مفهوم قدرت نزد زئوس را درک کرده و با به او برای برگرداندن قدرت کمک می کند.

فیلمی اسطوزه ای با نماد های انسانی فوق العاده

از دست ندهید

/ 1 نظر / 42 بازدید
MAG

سلام... تحلیل جالبی بود... این مطالب صرفا در این فیلم یا فیلمهای مشابه مصداق دارند؟ یا در واقعیت هم مصادیقی برای آنها یافت می شود؟