Letters to Juliet عاشقانه ای بسیار زیبا

اگر دوستدار فیلم عاشقانه هستید...

اگر مفهوم عشق انسانی برای شما ملموس نیست

و اگر به جنبه های دیگر دیونوسوس آگاهی ندارید

 فیلم Letters to Juliet را ببینید.

این فیلم نشانه های جاودانگی عشق را به همراه دارد.

این فیلم ماجرای جالبی در دل خود دارد.

دیواری است در ایتالیا که همه جولیت های عاشق نامه های خود را بروی آن می نویسند و در آرزوی پاسخ می مانند.

و جالب این است که جولیت منشی دارد و عده ای می نشینند و پاسخهای نامه را فراهم می کنند و می نویسند...

اعتقاد به همزمانی

اعتقاد به وجود جوهره های درونی در روان انسان (بخوانید بذر درون)

اعتقاد به وجود و جاودانگی چیزی به نام عشق

همه و همه در این فیلم به زیبایی به نمایش گذاشته شده است.

آرک تایپ های قابل مشاهده:

آتنا - پرسفون

دیونوسوس

هرمس

آفرودیت

/ 1 نظر / 44 بازدید
ويدا

منم از ديدن اين فيلم خيلي لذت بردم ، واقعا عشق رو خوب تصوير كرده بود ممنون از تحليل :)