Butler فیلمی در اوج مناسب برای سفر قهرمانی

هرگز نمی توانید با تاریکی به جنگ تاریکی بروید! تاریک تنها با نور نابود می شود.

این جمله بسیار زیبای در آغاز فیلم  و به گمان من یکی از اثرگذار ترین لحظات فیلم بود.

به نظر می رسد این فیلم در حوزه سفر قهرمانی نمونه خوبی باشد.

مخصوصا در:

رابطه پدر و پسر و رابطه پسر در اجتماع

زخم ها دوران کودکی و اثر آن در بزرگسالی

پذیرش اشتباهات و شکست ها و ایجاد فضای تغییر

این فیلم آرک تایپ های متعددی را به نمایش گذاشته است.

هفایستوس

آرس

آرتمیس

آپولو

 

اما به گمانم نکته مهم فیلم حرکت بر سیاق واقعیت تاریخ و پیام پختگی هفایستوس است.

دیدن این فیلم را از دست ندهید.

/ 0 نظر / 46 بازدید