سفر مردانه سفری در خط مستقیم است! Blackthorn!

سلام

فیلمی جالب و مناسب در حوزه سفز قهرمانی مرد.

فیلمی که ابتدا و انتهایش در یک مسی قرار دارد.

نبرد قاتلی فراری برای پاک کردن سرگذشتش و بازگشت او بر اساس انقلابی درونی

آنچه که در این فیلم به زیبایی نشان داده شده است توان تقابل مرد در هر مرحله ای از زندگی با اژدها و نقطه سقوط خود است.

این فیلم جمله ای زیبا دارد:

در زندگی هر مرد دو لحظه است که بسیار مهم بشمار می رود. یکی هنگامی که از خانه خارج می شود و دیگری هنگامی که با شکار به خان برمی گردد.

این جمله عصاره ای از مفاهیم سفر قهرمانی مرد است.

/ 0 نظر / 45 بازدید