گذشته! فرادرمانی مسیر گذشته

سلام

فیلم بسیار زیبای گذشته ساخته اصغر فرهادی نکات بسیار ظریفی برای تامل بهمراه دارد.

این فیلم ترکیبی از آرک تایپ های زنانه و نوع فافکنی آنها بروی مردان است.

گذشته دارای بار روحی زندگی و حامل مفاهیم زخمهای زنانه است.

مردی که در گذشته دارای آرک تایپ دیونوسوس هادس بوده است و هیچ مسیر شفافی برای زندگی نداشته است. حال وارد زندگی گذشته خود می شود و تلاش می کند معضلات مابین را حل کند.

ارتباط پدر و دختر در این فیلم با نگرشی بر انرژی دیونوسوس و پرسفون بنا نهاده شده است.

همچنین همسر دراین فیلم ترکیبی از انرژی مادری، پرسفون و آفرودیت می باشد و نکته جالب در این است که در حوزه های مختلف زندگی استفاده متفاوتی از هر کدام از انرژی هایش انجام میدهد.

نماد شناسی این فیلم از مردان، دیونوسوس ( خدای شراب و شور ومستی) می سازد همچنین نوع انتخاب همسر را برای ازدواج نشانه وجود پرسفون در نقش نیز هست.

نشانه هایی از سفر قهرمانی مرد و سفر قهرمانی زن در این فیلم زیبا دیده می شود.

دیدن این فیلم زیبا را از دست ندهید.

/ 0 نظر / 36 بازدید