قدرت و آزادی در فیلم Avengers

سلام

دیدن فیلم Avengers من را به یاد کتاب زیبای روان درمانگری اگزیستانسیال انداخت.

در این کتاب آقای اورین یالوم از چهار ساحت ترس بشر سخن می گوید. چهار ساحتی که انسان وقتی عمیقا روان خود را تحلیل می کند متوجه می شود ریشه در یکی از این چهار حوزه دارد.

ترس از مرگ

ترس از تنهایی

ترس از پوچی

و ترس از آزادی

براستی ترس از آزادی در روان انسان خیلی خطرناک است. آزادی به نظر میرسد مفهومی دوست داشتنی اما در عین حال ترسناک است. برای فهمیدن این موضوع به این سوال پاسخ دهید که اگر در مطلقا از همه قید و بند آزاد بودید چه عملی انجام میدادید؟ این همان نقطه ترس بشر است و البته طبیعی است که براحتی قابل فهم نباشد زیرا ساحتی بسیار عمیق است.

 

این فیلم قهرمان پرور به زیبایی تناقض نگاه ما به مفهوم آزادی را به نمایش می گذارد. در این فیلم موجود دارای قدرت خارق العاده برای مردم زمین آزادی را به ارمغان می آورد و  به این سوال می پردازد که در پس هر شعار آزادی یک انحصار قدرت و محدودیت نیز وجود دارد.

این همان تعریف قدرت از نگاه زئوس است. زئوس ( خدای قدرت و ثروت) با بارش باران طلایی می تواند اطرافیان خود را به دو دسته خودی و غیر خودی تقسیم می کند. در حقیقت در این فیلم ساحت قدرت مطلقه بشر مورد نقد قرار می گیرد.

اینکه آیا مردمان در آینده به قهرمان ناجی مانند بت من یا سوپر من نیاز دارند یا خیر!

نکته زیبای این فیلم در اشکال مختلف قدرت است. از قدرت مکر زنانه گرفته تا قدرت بی حد و حصر خشم و نابودی. از قدرت برنامه ریزی گرفته تا قدرت انعطاف پذیری.

این فیلم علیرغم اینکه ژانر اکشن دارد اما فلسفه قدرت با به نقد می کشد.

/ 0 نظر / 32 بازدید