ناصر سعید تهرانی؛ یک تِئاتر زیبا در نوع خود

سلام

همواره به این موضوع فکر میکردم که در میان آثار تئاتری که دیدم و در میان سبکهای متفاوت کدام می تواست غیرقابل پیش بینی و در عین حال دارای تلاطم باشد؟

آنچه در این تئاتر زیبا به چشم می خورد، وجود ساختار خانواده معمولی تهرانی و یک تلاطم صبح تا عصری است. تلاطمی که در نهایت نشان میدهد علیرغم اینکه جو علیه پدر و در غیاب پدر منفی است، اما حضورش کاملا ساختارها و رفتارها را عوض می کند!

در این تئاتر آرک تایپ پوزیدون را در برادر بزرگتر؛

آرک تایپ آرس را در برادر سرباز؛

آرک تایپ هفایستوس را هم در برادر وسطی؛

دیدم همچنین خواهر کوچکتر به زیبایی نقش یک دختر پرسفون خالص را بازی کرد وتکه کلامهای پرسفونی خوبی را به نمایش گذاشت.

مادر نیز در این تئاتر نقشی ترکیبی داشت. هم مادری می کرد و هم کار می کرد. هم علیه شوهرش فعالیت می کرد و هم از او حساب می برد.

دیدن این تئاتر زیبا را به دوستان توصیه می کنم

/ 0 نظر / 61 بازدید