دستاوردهای خود را بر اساس هویتتان مرتب کنید!

سلام

این هفته در کلاس تحلیل قصه مهمان سرکار خانم موحد بودیم و ایشان در حاشیه کلاس ذیل مطالب داستان ریش آبی مطالبی را بیان فرمودند.

یکی از نکات مهمی که ایشان گفتند آن است که برای مبازره قوی با غارتگر ذاتی روح (ریش آبی) باید دستاوردهای ما در زندگی بر اساس هویت ما باشد نه نقش ما.

در حقیقت آنچیزی که در طوفان زندگی ما را دائم به خودش مشغول می کند، درگیری ما با نقشمان است. نقش ما به عنوان همسر، به عنوان دوست، به عنوان پدر یا مادر، به عنوان معلم و یا... می تواند نقابی متفاوت برای ما به تصویر بکشد. نقابی که سالیان درازی باید بهای آنرا بپردازیم.

در داستان ریش آبی دکتر استس نکته اصلی در تمایز بین نقش و هویت است. اگر دستاوردهای ما بر اساس هویتمان باشد دیگر غارتگر ذاتی روح نمی تواند به آن حمله کند.

هویت یعنی خویشتن خویش (آیا؟)

در جستجوی هویت خویش باشید

/ 1 نظر / 31 بازدید
محمدی

ببیخشید می‌تونم بپرسم اگر بخواهیم به این کلاس ملحق شویم چه باید بکنیم . برای دوره مردان بیاییم هنوز امکانش را داریم؟