عشق همیشه در مراجعه است! Waiting Forever

اگر گاهی دلتان برای داستانهای عاشقانه تنگ شد...

اگر گاهی دلتان برای آرزوهای دوران عاشقی تنگ شد...

اگر در ذهنتان همچنان این سوال است که آرک تایپ دیونوسوس چگونه از پس مخارج زندگی اش بر می آید...

نگاهی به فیلم

Waiting Forever

بیاندازید

این فیلم به زیبایی مفهوم عقده مادر، کودک آسمانی، آرک تایپ دیونوسوس و پوزیدون را به نمایش می گذارد.

داستان عشق جاودان پسری است که از دوران کودکی جرقه ای با خود به همراه دارد و بواسطه زخمی که از همان دوران ( تصادف و فوت پدر و مادر ) خورده است دنیایی متفاوت را انتخاب نموده است.

عقده مادر را در در برخی سکانس ها که از گفتگوی ویلی با مادرش حکایت دارد دیدم.

کودک آسمانی را بدان جهت دیدم که گویا "ویلی" برای رسیدن به هدفش در زندگی هیچ محدودیت منطقی را نمیشناسد و خود را متصل به جهانی دیگر می داند. اشاره ام به لحظاتی است که "اما" اشاره تلخ به واقعیت دارد اما "ویلی" گویا با این دنیا غریبه است و هیچ موضوعی برایش جدی نیست.

دیونوسوس!!!

زیباترین آرک تایپ عشق! آرک تایپ آتش و شور و مستی که همگی در رفتار ویلی دیده می شود.

پوزیدون!

عشق پوزیدونی دارای تعهد است. بدین جهت است که ویلی با خاطراتش زنده می ماند و همواره آنها را با خود به عنوان گنجینه های درونی مرور می کند...

برای ویلی خاطرات منابع تغذیه روح هستند. برای او عشق جوشش و حرارت زندگی است...

و چه جالب نگاه متفاوت و غریبانه برادرش در حالیکه از او حمایت می کند اما او را درک نمی کند. گویا سرنوشت عشق همواره این است که درک نمی شود...

دیدن این فیلم را برای تجدید خاطرات دوران عاشقی تان پیشنهاد می کنم.

کمی از قیل و قال دنیای واقعی بیرون می آیید.

/ 1 نظر / 49 بازدید
ویدا

سلام خیلی وب خوبی دارید ه وب منم بیایید و لطفا نظر بدید من منتظرم[تایید]