مردان گرداگرد حوض نقاشی

سلام

فیلمی بسیار زیبا اندر ظرایف زندگی

حوض نقاشی

آنقدر زیبا که لحظه لحظه آن ترم آموزشی دارد

فیلمی برای درک دنیا عواطف

نه آنکه ما در زندگی بی عاطفه هستیم نه

اما نگاهمان به عواطف بر اساس منافعمان است...

و این یعنی زندگی کسالت بار

و حالا متوجه دنیای زیبای عواطف می شویم

آنگاه که پدر و مادر ما تصمیم می گیرند در کنار ما رشد کنند دغدغه های آنها نیز متناسب روح و روان ما تغییر می کند

این فیلم نماد زیبایی از سفر قهرمانی مرد  است آنجا که نصیحت های پدرانه را اصلاح می کند

مرد هم گریه می کند. هر وقت گریه کردی سرت رو بالا بگیر و اشک بریز! یک مرد سرش رو بالا می گیره و گریه می کنه.

مردان افسرده - مردان بی دسترنج

مردان ناراحت

سفر قهرمانی مرد با جوهره زخم مردانه آغاز می شود که ما تقلا می کنیم. 

ما فرزندان پدرانمان و میراث دار زخمها آنها هستیم چه بخواهیم چه نخواهیم.

فیلمی بسیار زیبا در حوزه عواطف

/ 0 نظر / 45 بازدید