کلینیک حیوانات؛ تناقضهای انسانی در لباس حیوانات!

سلام

کتاب کوتاه و زیبای کلینیک حیوانات رو مطالعه کردم و بسیار لذت بردم

تناقضها و دغدغه های انسانی بروی معضلاتی که طبیعت حیوانات هستند موضوع بسیار جالبی است.

اینکه ما خویش خویش را همانگونه که هست نمی پذیریم و همواره در جستجوی نیل به کمال هستیم و نمی دانیم اولین را رسیدن به کمال نه تغییز ظاهر خویش، که پذیرش خویش به همین شکل فعلی است.

این نکته در این کتاب به زیبایی نشان داده شده است.

نکته دیگری که این کتاب به من کمک کرده است وجود پرسفون در غالب شخصیت های حیوانات نوشته شده در کتاب است. آنچیزی که روان انسان عمیقا به همه ابعاد آن نیاز دارد و می طلبد که برای رسیدن به آن گام بردارد.

براستی تلقی هر کدام از ما از زیبایی چیست؟

هر کدام از ما برداشت متفاوتی از سلامتی داریم!

برای یکی سلامتی حرکت دادن دست است!

برای یکی دیدن!

برای دیگری نفس راحت کشیدن!

و برای یکی حتی راحت دستشویی رفتن!

این نکته یادآوری فیلم کرش بود برای من (فیلمی ماندگار در تاریخ سینمای دنیا)

از خواندن این کتاب لذت ببرید!

 

/ 0 نظر / 34 بازدید