کشف موهبت از مصیبت

سلام

 نوشته حاضر نیازمند نگاه عمیق به مفهوم زخم است. بنابراین برای خواندن این مطلب به خونسردی به مقدار لازم  و کنار گذاشتن پیش داوری نیاز داریم.

مدتی بود دوستانی هم در فیس بوک و هم در این درگاه از من درخواست معرفی فیلمی داشتند که با روحیات آرک تایپ هفایستوس بتواند راههای شفای زخمها را نشان دهد. باید گفت که این فیلم می تواند پاسخی مناسب و عمیق برای مرهم زخمهای سنگین ما ارائه دهد.

فیلم شیرینی پس از این را ببینید.

داستان پدری است که زخمی عمیق از دخترش ( خروج از خانه و اعتیاد)  او را آرزده می کند و بر اساس شغلش (وکالت) تصمیم می گیرد تا به منظور مرهم گذاشتن بر زخمهای خودش برای دلگرمی زخمهای دیگران بکوشد.

به موازات این داستان زخمی دیگر در راه است و آن سقوط اتوبوس حامل کودکان است.

پدر تصمیم می گیرد تا با نیتی خیر به منظور جلوگیری از آسیبهای آینده ( اما در حقیقت به منظور مرهم گذاشتن بر زخمهای خودش) به کمک آنها جهت گرفتن خسارت از دولت و مسببان آن ماجرا و اتخاذ تدابیر لازم وارد عمل شود.

نفس کار به نظر خوب می رسد اما شما در میانه فیلم متوجه نیت واقعی وکیل می شوید. نیت هم بد نیست. اما گویا داستان به شکلی دیگر خود را نشان می دهد.

 

سوال اینجاست :

آن هنگام که زخمی عمیق و جانکاه ما را فرا می گیرد، آیا زمان آن است که آنرا زنده کنیم؟

آیا با تکرار کردن زخمهایمان از آنها امنیت می گیریم؟

آیا زمانی برای دفاع از زخمها وجود دارد؟

قلب واقعیت!!!        دروغ؟

 

جایگاه دروغ در زندگی ما چیست؟

چه جالب

در پروسه عمیق سازی زخم، به جایی میرسیم و لحظه ای را مشاهده می کنیم که عمیقا نیاز داریم واقعیت زخم را دگرگون کنیم

بله درست خواندید! به خودمان دروغ بگوییم!

اما جنس این دروغ عزت نفس است نه فرار از واقعیت.

و شما در فیلم شاهد دروغی هستید که باعث می شود همه زخمی ها، به زندگی خودشان بازگردند و دنیای تازه ای را شروع کنند.

مراحلی که در هفایستوس برای زخمها به ذهن بنده می رسد:

بیداری زخم

همنشینی و هم دردی

سوگواری

کشف ریشه زخم در عمق درون ( کشف موهبت از مصیبت)

همنیشنی با هادس

کشف گوهر درونی

آیین بازگشت به زندگی

و...

چه جالب که آیین بازگشت به زندگی برای شخصیتهای فیلم به اشکال مختلف دیده می شود و الزاما همه چیز به خیر و خوشی تمام نمی شود.

...

دیدن این فیلم را برای افرادی که تمایل به کشف موهبت از مصیبتهای خود دارند و یا هفایستوس را درک نکرده اند پیشنهاد می کنم.

/ 1 نظر / 31 بازدید
مهاجر

"نه در حالت بمان نه در جایت بمان همواره روحی مهاجر باش به سوی مبدا به سوی آنجا که می توانی انسان باشی به سوی آنجایی که می توانی جهاد کنی" استاد علی شریعتی