یک پذیرایی ساده! حلقه ای نمایان از چرخش قدرت و ثروت

سلام

شاهد فیلم بسیار زیبا و تاثیرگذار یک پذیرایی ساده بودم.

فیلمی در فضای زئوس ( خدای قدرت و ثروت کار) و هادس (خدای مفاهیم عمیق روان و تفکر)

شعار جالب این فیلم از نگاه زئوس این است: هر چیزی قیمتی دارد! هر چیزی!

مهم آن است که در قبال چقدر پول چه عکس العملی نشان می دهیم!

نکته هادس این فیلم تکرار همین سوال از زاویه دیگر است: با این همه پول چه می توان کرد؟ و چه نیازی به این همه پول وجود دارد.

گویا تقابل هادس و زئوس گونه در فیلم به حدی است که تیتراژ فیلم معکوس نمایش داده می شود. گویا روان کارگردان ناخودآگاه متوجه پیام معکوس این فیلم نیز هست.

مادر این فیلم به بیداری نیاز داریم!

درسکانس پیرمرد و کاوه ، گفتگو از جنس تقابل قدرت و ثروت در برابر خرد هادس است.

اما ساده دلی نیز با آن آمیخته شده است.

نکته جالب این فیلم تقارن مفاهیم این فیلم با شرایط امروز جامعه است آن هنگام که سرمایه های انبوه در میان نیازمندان بدون در نظرگرفتن عدالت توزیع می شود.

مخصوصا آن سکانس توزیع پول بین دو کودک که یکی از آنها شمارش بلد نیست و کاوه به او بیشتر می دهد.

نکته دیگری که ساختار زئوسی جامعه را نشان میدهد پولدار شدن یک برادر و بی پول شدن اون در عرض پنج دقیقه است. و اینکه پول می تواند بذر کینه را بین دو برادر بکارد.

همان اندازه که جذاب است منفور است!

دیدن این فیلم را به همه شما دوستان توصیه می کنم.

/ 3 نظر / 46 بازدید
بلاگ دایر

وبلاگ خود را به فهرست وبلاگ های فارسی اضافه کنید. www.blogdir.ir

مهدیس

یه جاهاییش خیلی خیلی منفور یود و حس تلخ توی آدم ایجاد میکرد.. من اون صحنه ای که یارو بچه یک روزشو گذاشت و رفت و یا اونجایی که از یکی از برادرآ قسم گرفت قشنگ اذیتم کرد

بهار

جالب و تلخ... حس بی نیازی پیرمرد و غروری که در چشمانش موج میزد رو خیلی دوست داشتم