Angriest man in Brooklyn فیلمی بسیار زیبا در حوزه عواطف

سلام

اگر قائل هستید که می توان بخشهایی از یک آرک تایپ را زیست کرد در حالیکه بخشهای دیگر را نادیده گرفت؛

اگر گمان می کنید افراد عاطفی صرفا عصبانی شدن را بلد هستند و راه دیگری برای ابراز افکار و احساساتشان نمی دانند؛

اگر بدنبال سوالات اساسی در زندگی هستید؛

اگر معنی زندگی را گم کرده اید؛

دیدن این فیلم را به شما توصیه می کنم. 

" خشمگین ترین مرد در بروکلین"

فیلمی با غالب مدیریت خشم که در فضای آرک تایپ زئوس / آپولو و پوزیدون دیده می شود. پیام این فیلم سرکوب خشم نیست بلکه بروز آن در جای درست است.

بازی بسیار زیبای رابین ویلیامز به این فیلم جنبه طنز زیبایی داده است که فضا را در آرک تایپ های هرمس و هفایستوس نیز برده است.

مردی زئوس / آپولو تایپ که عواطف خود را سرکوب کرده است و گمان می کند کار خوبی کرده است. البته نباید منکر زخم اصلی وارد شده به روح او شد. اما فیلم ذره ذره نماد های پوزیدونی در درون خود دارد و بخوبی الگوریتم خشم پوزیدونی را نشان می دهد.

حال در این شرایطی که شدت آپولو و زئوس بالاست و مرد داستان ما به دنبال نبرد های زندگی است، هادس از راه می رسد.

به او پیام می دهد که فرصت زیادی ندارد.

و بدین ترتیت است که عواطف سرکوب شده، فراموش شده و یا حتی انکار شده در درونش بیدار می شود.

دیدن این فیلم را از دست ندهید.

/ 0 نظر / 61 بازدید