Circumstance

شرایط

شرایط هموار کننده سایه های ما خواهند بود.

آیا برای زندگی زیست نکرده مان می جنگیم؟

آیا برای تجربه های سرکوب شده مان در نبرد هستیم

شرایط پاسخگوی نیاز ما هستند ( آیا؟ )

نبردی از جنس سایه

نبردی از جنس تعصب

هرآنچه که بیشتر سرکوبش کنی قدرت بیشتری در روانت پیدا میکند...

دانشی که به عمیق شدن مان کمک نکند به ما خیانت خواهد کرد!

حتی در معنویت...

/ 2 نظر / 35 بازدید
سفرمن

درود استاد جان دو خط آخر بسیار عمیق و درست فهمیده شده و نگاشته گشته اند . البته خیانت ... نمی دونم بیشتر فکر می کردم به دیگران خیانت می کنیم در این صورت نه اینکه به ما خیانت کند این دانش عمیق نشده . یا حق

مریم.ع

[گل]