آذر، شهدخت، پرویز و دیگران؛ فیلمی زیبا در قالب پوزیدون

سلام بر دوستان

تاکنون کمتر فیلمی را بخاطر دارم که با درجه خلوص بالا در مورد یک آرک تایپ نوشته شده باشد. و بازی زیبا بازیگر آن نیز مصداق خوبی از پوزیدون باشد.

فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران زندگی یک پدر بازیگر که دارای آرک تایپ پوزیدون است اما خودش را بخوبی کنترل می کند را نشان میدهد. در نوع رفتارهای جلب محبت و در بروز خودانگیخته رفتارها بزیبایی پوزیدون نشان داده شده است.

می توانم حتی به شما پیشنهاد دهم که اگر در شناخت آرک تایپ پوزیدون دچار مشکل هستید، این فیلم دوره آموزشی خوبی برای شما دارد.

همسر او را می توانم در قالب هرا و آفرودیت ببینم که بعد از مدتها خانه نشینی حالا شاهد استعداد بازیگری خود می شود و ...

 

دیدن این فیلم را به همه دوستان توصیه می کنم.

/ 1 نظر / 64 بازدید
مرجان

هفته پیش بین دو فیلم امروز و آذر و... نمیدونستم کدومو انتخاب کنم، بماند که قرعه به نام امروز افتاد در حالی که دیدن فیلم آذر، شهدخت... برای من و زندگیم از واجبم واجب تر بوده. ممنون [لبخند] حتما میبینمش