گربه چکمه پوش! نمادی عیاری مدرن و شورش نسل خام

سلام

توفیق همنشینی در کنار فرزندم و دیدن چند ده باره کارتون گربه چکمه پوش و تصمیم صریح پسرم مبنی بر عدم تمایل برای دیدن این فیلم، باعث شد نکات ظریفی از این کارتون زیبا به ذهنم خطور کند.

اگر به دنبال نشانه های خامی نسل کنونی و یا انگیزه های بی هدف آنها هستید

اگر به دنبال پاسخی برای عدم دستیابی به اهداف بزرگ و مهم زندگی تان هستید

اگر همواره در آرزوی قهرمانی بودید که با حضورش زندگی شما سرو سامان بگیرد

کارتون گربه چکمه پوش را ببینید.

بروی تک تک شخصیت های این کارتون کار شده است.

فهرمانی عیار منش که هموازه بدنبال دزدی از راه حلال است (آیا؟)!!!

آرس هرمس در شخصیت این فرد بسیار بارز است.

نکته مهم و جالب شخصیت موجودی تکامل نیافته و نابالغ است.

کله قارچی!

یک تخم مرغ که نه می داند چه برسرش آمده و نه حاضر است رشد کند

تنها با نشان دادن قدرت خودش و تسلط بر دیگران می خواهد این مسیر را طی کند.

مسیر چیست؟

اهدافی نا معلوم! بی جهت و فاقد جدیت!

و در آخر همه آرزوها منتهی می شود به بک افسانه  که آن لوبیا سحررآمیز است و مرغ تخم طلا. مرغی که تخم طلایی میکند و می توان با یک تخمش به آرروی های افراد جامه عمل بپوشاند.

تجربه کردن مراحل خامی نشانه بلوغ افراد در رسیدن به آرزوهای ملموس هست

رمز رشد داستان نیز همین است تجربه خامی در مراحل اولیه می تواند به اتنخابی آگاهانه تبدیل شده

دوبله زیبای این فیلم از دست ندهید.

/ 0 نظر / 59 بازدید