سلام دوستان بر اساس صحبت انجام شده و تقاضای عده ای از دوستان و رفاه حال مدرس (!) اولین جلسه ترم تحلیل داستان در ١٩ دیماه اغاز خواهد شد ممنون