سلام دوستان

مهلت ثبت نام ترم اسطوره مردان یک هفته تمدید شد.

به خواست خدا، آغاز این ترم 19 آذر ما خواهد بود.