بسمه تعالی

دپارتمان صلح درون برگزار می کند

برای اولین بار: ترم سفر زندگی اروس و سایکی بر اساس کتاب بی نظیر دکتر رابرت جانسون

داستان حرکت سایکی به سوی سفر قهرمانی زن

داستان مردانی چون اروس که از شناخت خود و نور آگاهی هراس دارند

داستان زناشویی عشق و روان و رشد از طریق مواجهه با مادرشوهری همچون آفرودیت!

داستان رشد و تحول یک رابطه عاشقانه و تولد "شادی" در یک زندگی زناشویی

آغاز دوره و تعداد جلسات: پنجشنبه 9 آذر ماه 1391 به مدت 8 جلسه

پیش نیاز: گذراندن ترم اسطوره زنان

ساعت: 2 تا 5 بعد از ظهر

مکان: خیابان انقلاب، چهار راه اسکندری، خیابان اوستا، بوستان اوستا، داخل بوستان، ستاد محیط زیست و توسعه پایدار

هزینه دوره: 150 هزار تومان

شیوه ثبت نام: پرداخت مبلغ اعلام شده به کارت شماره 6037691706259116  بانک صادرات به نام معصومه جرنگی نماینده مرکز صلح و محیط زیست. هماهنگی،  ارسال مشخصات فردی و اعلام واریز مبلغ به صورت اس ام اس به شماره 09384986555