سلام

سفر زیبا و خاطره انگیز به یزد نکات بسیار زیبا و ارزشمندی برایم داشت.

از جمله اینکه وقتی وارد مجموعه زورخانه و آب انبار امیر چخماق شدم متوجه شباهتی ظریف بین نقشه آن مجموعه و ساختار ناخودآگاه جمعی و روان انسان شدم.

بد نیست در ابتدا مقدمه ای در این خصوص مطرح کنم

اگر ساختار روان انسان را بر اساس طرح زیر بدانیم:

( من این تصویر را تخم مرغ روان انسان می نامم)

این تصویر نشاندهنده ساختار تصمیمات ما در زندگی است و اینکه ما در کدام سطح آگاهی زیست می کنیم و منبع تغذیه روان ما کدام است.

همانطور که مشاهده می شود، در این تصویرما همواره در نوک تخم مرغ زیست می کنیم اما تصمیمات ما در لایه اول به ناخودآگاه فردی باز می گردد ( میانه تخم مرغ) و در سطحی عمیقتر به ناخودآگاه جمعی ( انتهای تخم مزغ) باز می گردد و معمولا ما در هیجانات از جمله خشم دارای قدرتی می شویم که می توانیم تصمیمات ناشی از ناخودآگاه خود را مشاهده نماییم.

با این مقدمه کوتاه به آب انبار امیر چخماق می رویم.

آب انبار امیر چخماق مربوط به دوره صفوی است و در یزد، خیابان امام خمینی، میدان امیرچخماق، جنب بازارچه حاجی قنبر واقع شده

وقتی به نقشه این آب انبار دقت کردم متوجه شدم نقشه این آب انبار مانند تخم مرغی است که لوله های انتقال جریان آب در بدنه آن قرار دارد و آب در مخزن عظیمی جمع آوری می شود.

حدس بزنید در بالای این مخزن چه چیزی قرار دارد؟

همان جایی که در ساختار روان ما قرار داریم!؟

بله زورخانه امیر چخماق که برای ورزشکاران سمبل تعادل عقل و بدن و نشانه مرام و معرفت پهلوانی است.

چقدر جالب که آب مظهر جوشش عواطف است و ورزش پهلوانی نشانه تعادل روان انسان.