ریسکهای بزرگ زندگی مرا می سازد و من عاشق ریسکهای بزرگ هستم

جمله جالب مک کین نامزد ریاست جمهوری آمریکا و رقیب اوباما.

دلایل شکست تیم مک کین در انتخابات و اتکای بیش از حد بر سارا پالین در این فیلم روشن می شود.

دیدن این فیلم را برای برداشتی صحیحتر از تاریخ آمریکا و شیوه طراحی استراتژی های رقابت ریاست جمهوری توصیه می کنم

همراهی یک زئوس تایپ در کنار یک.... پرسفون!!!

آنچه من در سارا پالین مشاهده کردم رفتاری از جنس پرسفون و دیمیتر است.

زیرا او سخنور حرفه ای است که با دانشی اندک اما با حفظ کردن متون می تواند در سخنرانی ها شرکت کند

قانون را تا جایی مهم می داند که منافعش دیده شود و پس از آن براحتی می تواند براساس منافعش قانون را دور بزند.

اما در کنارش دیمیتر او نیز وجود دارد. او در کنار فرزندانش آرامش پیدا می کند و می تواند به فعالیت خویش ادامه دهد.

آنچه که در جمعبندی مشاهداتم از آرک تایپ سارا پالین می توانم بگویم آن است که او پرسفونی است که می تواند ادای انرژی های آرک تایپی دیگر را بخوبی در بیاورد. بالاخص آتنا و آرتمیس

با وجود دانش اندک در حوزه سیاست خارجی می تواند جملات حفظ شده خود را تکرار کند
در طرف مقابل مک کین را یک زئوس استراتژیست می دانم که لااقل در حوزه رقابت ریاست جمهوری شطرنج باز حرفه ای است.

گفتگو ها و تصمیمات این فیلم نماد خوبی از رفتارهای آرک تایپی به نمایش می گذارد

این فیلم را برای دیدن رابطه پرسفون و زئوس در  حوزه سازمانی توصیه می کنم.