سلام

اینکه می گویند پدر و مادر توسط فرزندان تربیت می شوند نکته بسیار درستی است

:)

اصلیترین وجه آن موقعی است که متوجه می شوید فرزندتان دقیقا دست بروی چیزی گذاشته است که نقطه ضعف شماست و می خواهد بروی آن صحبت کند

یکی از سوالاتی که مدتی در ذهن من بود این بود که افرادی که در بزرگسالی ادعا می کنند دوران کودکی خود را بخاطر ندارند و یا کودکی خاصی نداشته اند، آیا واقعا اینطور بوده است که آقا مبین گل نشانه هایی به دستم داد 

و آن این بود که تکه کلامش این شده که وقتی کوچولو بودم این اتفاق افتاد و یا خاطراتی را مطرح می کند که انگار مربوط به سی سال گذشته است.

و وقتی من در روان خودم این ویژگی را بررسی می کنم می بینم تمایل زیادی به حفظ توستالژی دوران کودکی در من وجود دارد اما فرزندم در سه سالگی طوری رفتار می کند گویا که مشاور بیست ساله من است و از خاطراتش در دوران کودکی مثال می آورد.

 

اینجا بود که به پاسخ روانم دستیافتم

فرزندان ما با بینهایت بذر درونی به دنیا می آیند که در شرایط مختلف و خاص زندگی برخی از آنها شکوفا می شود.

حتی این بذر ها می تواند در بستر آرک تایپ خاصی نیز باشد.