سلام

خیلی وقت است که بدنبال فیلمی بودم که رابطه زئوس / دیونوسوس را ببینم تا اینکه به فیلم بسیار زیبای REMEMBER ME  برخوردم.

خیلی جالب است که گویا چهره Robert Patinson مخصوص ایفای نقش در شخصیت های دیونوسوس تایپ ( خدای شراب و مستی و عشق)  است.

و چه جالب که رابطه زیبا و عمیق دیونوسوس و آفرودیت ( الهه شور و حرارت و رابطه جنسی) در این فیلم به نمایش گذاشته شده است.

سرنوشت رشد یک فرزند دیونوسوس در کنار پدرش

مسیر رشد خواهد پرسفون تایپ در کنار خانواده

و دیالوگهای عاطفی پدر و فرزند بسیار دیدنی است

در کنار این مسیر

فیلمی عاشقانه را شاهد هستیم زیرا رابطه دیونوسوس آفرودیت بیدار شده است.

فیلمی بسیار زیباست که توصیه می کنم حتما ببینید