گاهی اوقات توصیف عمق رابطه مادر و پسر با مثالهای متعدد دشوار است

گاهی ایجاد یک تناسب واقعی بین هویت مادر و هویت فرزند نیز دشوار است.

اما دیدن این فیلم را برای افرادی که در حوزه رابطه مادر و پسر دچار تضاد هستند توصیه می کنم

چارچوب فیلم طنز است و طبیعتا خیلی از ویژگی های شخصیتی اغراق آمیز به تصویر کشیده شده اند. اما با این حال تصویری زیبا از عدم استقلال فرزند در قبال مادر را نشان می دهد.

طبیعتا حواشی دیگری نیز در این فیلم وجود دارد که از آن جمله می توان به تمایل مادر به رابطه ای جدید اشاره کرد

اما نکته خیلی مهم در پیدایش نشانه های سفر قهرمانی مرد است!

به یاد جمله اصلی رابرت بلای افتاده ام که

نر بودن یک چیز  است

و مردانگی چیز دیگریست.

و گویا اصلی ترین نکته فیلم برای فرزندانی که دچار عقده مادر شده اند و تلاشی برای استقلال از خود نشان نمی دهند، آغاز سفر قهرمانی مرد است ...

سفری از جنس حرکت از خانه!

از دیدن این فیلم در کنار نکات طنزآمیز زیبا لذت بردم