سلام

دیروز جلسه بسیار مفصل و خوبی با جمعی از دوستان داشتم و باعث شد نکاتی در خصوص ویژگی های سازمانی تحلیل روانشناسی تحلیل به ذهنم برسد و بر همین اساس با شما به اشتراک می گذارم

ویژگی های سازمانهای معتاد به پول چیست؟

اعتیاد به پول در سازمان یعنی بکارگیری مسیرهای پولساز صرفنظر از وجود روابط انسانی و طراحی سیستم ورود پرسنل به آن شرکت و خروج آنها به نحوی که به ارزش افزوده به سازمان ارائه کنند و کمترین هزینه را در بر داشته باشند.

حال این سوال مطرح می شود که انگیزه ورودی چیست؟

طبیعتا واژه درب باغ سبز نشاندهنده این وضعیت است. گویا که شما فاصله زیادی با باغی رویایی و زیبا دارید و آن سازمان ادعا می کند که در جایگاه شغلی در صورتیکه مراحل تعریف شده را طی نمایید می توانید به راحتی وارد باغ سبز رویایی خود شوید.

کافی است همانند سایرین شما نیز وارد شوید.

و این سازمان مسیر شما را به نحوی طراحی کرده است که اجازه مقایسه جایگاه خودتان با دوستانتان در سایر سازمانها را ندارید و یا حتی برای شما فضایی در نظر می گیرد که احساس کنید. اصطلاحا چنان مست می شوید که مهلت بیداری ندارید.

طبیعی است که در باغ سبزی در این شرکتها وجود نداشته باشد! زیرا شما تا یک قسمت این مسیر می آیید و سپس جرمی برای شما پیدا می شود و شما مرتکب اشتباهی می شوید و بنابراین باید شرکت را ترک کنید.

در صورتیکه خیلی مراقب خودتان باشید تا اشتباهی نکنید، متوجه خواهید شد که در باغ سبز از شما دائم فاصله می گیرد و گویا شما به آن نخواهید رسید.

آنگاه است که خودتان تصمیم میگیرید که حرکت کنید و بروید.

اینجاست که نقطه ضعف سازمانهای معتاد به پول دیده می شود:

عدم وجود پرسنل متعهد به سازمان و قابلیت خیانت آنها

اصطلاحا پایه گذاری شرکت بروی پرسنل ژله ای!!!

Jelly Base Porsitiions

کمی تامل کنیم...

تعهد در سازمان مهمتر است یا سرمایه و پول؟