سلام

براستی در برابر فیلمهایی که محتوی سفر قهرمانی مرد دارند کلاهم را به هوا می اندازم و تواضع می کنم.

این فیلم به زیبایی سفر قهرمانی مرد را نشان می دهد گویا تک تک مراحل این فیلم بر اساس کتاب مرد مرد نوشته رابرت بلای طراحی شده است.

به زیبایی آغاز سفر از معصومیت و یتیمی را نشان می دهد و اینکه با گذر از یتیمی قرار نیست تا ابد باز هم آنرا ملاقات نکنیم

جوینده و آفرینشگر در این فیلم به زیبایی نشان داده شده است.

و جمله ای زیبا از جادوگر:

هی! اگر بدنبال رویاهایت هستی، اون دورها رو نگاه نکن همین اطراف رو ببین. چون همین ها قبلا رویاهات بودند.

خیلی خیلی خیلی سخته بتوانیم در همان لحظه که ایده ها می آیند آنها را به چنگ بیاوریم و ثبتشان کنیم.

واو

بسیار بسیار از دیدن این فیلم لذت بردم

و طبیعتا در قبال فیلمهای بسیار زیبا و عمیق کوتاه می نویسم زیرا برای خودم همچنان پیام دارد.

بشنوید صدای آفرینشگر درون را!!!!