سلام

امروز صبح در میان انبوه ایمیل ها کلیپی از برادر های دوقلویی به دستم رسید که نکته جالبی را به ذهنم متبادر ساخت

تصمیم گرفتم در این مجال آنرا ذخیره کنم تا در آینده به این موضوع مفصل بپردازم. و آن اینکه:

شباهت بسیار زیادی بین مفهوم بذر آرک تایپی و شکل گیری شخصیت بر اساس مفاهیم تناسخ می بینم.

تئوری بذر آرک تایپی بیان می دارد که انسان بر خلاف تصور غالب، با لوح سفید به دنیا نمی آید بلکه با ابعاد درونی از شخصیت خویش پای به عرصه وجود می گذارد.

این نکته شباهت زیادی با نظر مطرح کنندگان تئوری تناسخ دارد که جای بسی تامل دارد.

اگر قائل به تئوری رفتارشناسی انسان و وجود بذر درونی آرک تایپی باشیم و بر این اساس بیان کنیم که معمولا رفتارهای کودکان در زیر سن سه سال می تواند بیانگر نشانه های بذر درون آنها باشد، آنگاه به این نکته می رسیم که نظریه تناسخ آیا برای پاسخگویی به این پرسش درونی مطرح شده است و یا برای مرهم گذاشتن به سوالات پبچیده انسان در این حوزه؟

باری

با این مقدمه فتح بابی نمودم برای آینده که مبسوط به آن بیاندیشم...

روز خوش