فیلمی بسیار زیبا مخصوص هرمس تایپها!!!

این فیلم به زیبایی سفر قهرمانی یک هرمس تایپ ( هنرپیشه حرفه ای و مشهور ) را به زیبایی به تصویر کشیده است.

او در ابتدا همه چیز دارد و در کنار شهرتش کیمیاگری می کند.

او خلق ایده های جدید دارد با این تفاوت که هیچ صدایی از او شنیده نمی شود

زیرا سینمای آن دوران سینمای صامت است.

حال با این محدودیت جلوه های زیبایی از بازگری به نمایش در می آید.

و طبیعتا داستانی که برای هر فرد مشهوری پدید می آید، عشق است...

دختری ساده پوش صرفا بر اثر تصادف وارد زندگی او می شود ( آفرودیت)

در این فیلم یک ویژگی بارز دیگر هرمس تایپ ها به نمایش در می آید و آن عدم تعهد است. هرمس همواره از دادن تعهد فرار می کند.

به نظر می رسد فیلم با معصومیت جورج شروع می شود. اوست که احساس می کند همواره در پایان راه هنرپیشگی قرار دارد و اطلاعی ندارد که چرخه بعدی سفر قهرمانی آغاز شده است...

یتیمی او مصادف است با صداگذاری در سینما...

او احساس می کند حالا وقت جنگ است... اما بدون آنکه ذره ای بر توانایی ذاتی خودش بیاندیشد،

تصور می کند همواره قدرت بی نهایت مبارزه را دارد!

و در اینجا شکست بعدی آغاز می شود...

حسادت و جویندگی

عشق و آتش درونی

( حتی در این میان از سر هادس و بی تعهدی همسرش را هم از دست می دهد)

و نابودگر!

عنصر اصلی که یک هرمس به آن نیاز دارد...

به نظر می رسد تقدیر او چنین است که او خودش را نابود کند تا جورجی جدید آفریده شود...

اما این نابودی سخت و هزینه ای گزاف دارد...

و در پس هر نابودی آفرینشگری است...

هرمس پس از یک گفتگوی درونی با خویش است که می تواند گوهر ذاتی خود را بیرون آورده و به دیگران هدیه نماید...

هر هرمس تایپ بدون گذر از نابودگر صرفا ماسکی از هرمس را به رخ زده است...

و در انتها صحنه زیبایی از کیمیاگری و مجیشن را شاهد هستیم چیزی که با استعداد درونی او همراه است و صدا هم دارد..

پیوند هرمس و آفرودیت ( خدای سخنوری و اله عشق و زیبایی )

فیلم آرام و زیباست

توصیه می کنم آنرا ببینید.