سلام

خداوند را شاکرم بخاطر داشتن چنین دوستان مشفق و با محبتی در زندگی که علیرغم دوری و فاصله بسیار زیاد، و با وجود اینکه مرا یکبار آن هم در جهان مجازی دیده اند اما محصولاتی را برایم می فرستند که یکایک زیبا و منحصر بفرد هستند!!!

با این کلمه منحصر به فرد در این مقال کار داریم!

مشغول شنیدن سخنرانی هستم از سایت صدای حقیقت که همسرجان بزودی مشروح آن سخنرانی را ترجمه خواهند نمود.

سخنران خانمی آمریکایی و متخصص در حوزه های معنوی و روان درمانگری یونگی است.

شما را با دو نکته این سخنرانی مهمان می کنم؛

نکته اول آنکه بدانید آن هنگام که برای نبودن شیطان قویترین استدلالهای منطقی را عرضه می کنید، در پرخطرترین لحظات بسر می برید زیرا آماده می شود تا شاهد سقوط خود باشید....

نکته دوم آنکه هر لحظه در زندگی که احساس کردید براستی شما برای خداوند بنده ای خاص هستید و باید ذعای شما خاص شنیده شود و خاض پاسخ داده شود و ...

 بدانید در بد اشتباهی گرفتار شده اید و سرانجام می توانید وارد حوزه شیطان شوید!!!!

این سخنان در سال 2012 و انطباق ساده آن با مفاهیم دینی که من سالیانی با آنها زیست کرده ام بسیار ساده و آسان است...

چه جالب

چه جالب ...