سلام

کارتون پرورش اژدها را حتما ببینید

فیلمی بسیار زیبا در مفهوم سفر قهرمانی مرد.

دنیا دنیای وایکینگ هاست و مردانگی یک مرد و آیین ورود او شکار اژدهاست

و پدری که دغدغه فرزندش را دارد که سکسکه نام دارد لبخند

و داستان از همینجا آغاز می شود که پدر متوجه می شود که نمی تواند فرزندش را شکارچی تربیت کند بلکه فقط می تواند او را آماده شکار کند.

و سوالی که سکسکه از استادش می پرسد این است که آیا میان شکارچیان اژدها کسی اژدهایی را کشته ؟

 جالب است که پاسخ از جنس افسانه هاست که در گذشته ها دیده اند که یکی را او کشته است.

و گویا آیین شکار اژدها نسل اندر نسل نهفته در سفر فهرمانی مردان آن سرزمین است بی آنکه بدانند که هرگز نمی توان اژدها را کشت.

فیلم را ببینید تا باقی داستان را متوجه شوید.

نکات جالب فیلم:

داور و تعیین کننده صلاحیت جوانان برای آزمون پیرزنی لال است.

دایره المعارف اژدها را دقت کنید. یک نکته جالب در آن نهفته است.

آیین تشرف وایکینگ ها با کلاهی است که پدر برای فرزندش تهیه می کند.

رموز نبرد و پرورش جنگجو را ببینید.

یادتان باشد آرک تایپ سکسکه دیونوسوس نیست (خدای لذت عشق مستی) پس ببینید که چیست؟