سلام

علیرغم نقدهای جدی که دوستان و اطرافیان نسبت به ساختار فیلم نوح NOAH داشتند، من این فیلم را دیدم و به نظرم بسیار زیبا آمد.

نقد مهم همه دوستان این بود که این فیلم نه به متون اسلامی و نه به متون تورات مستند نیست.

اما نکته مهم به نظر من استناد به تاریخ نیست، بلکه طرح موضوعاتی اساسی تر و پایه ای تر است، چه اینکه در متون تاریخی نمی توان به این سوالات پاسخ گفت اما این فیلم به زیبایی ساختارهای ایمان و اقسام آنرا به نمایش گذاشته است.

من با ذهنیت تحلیل این فیلم را دیدم و نه بررسی انطباقی تاریخی.

آرک تایپ اصلی نوح را زئوس - هادس یافتم. زیرا در پس حرکت برای قدرت به مختصات غیر منطقی نیز پایبند است.

فیلم سوال اساسی از جنس اراده الهی مطرح می کند! اراده الهی چیست و آیا ما میتوانیم از احوالات این اراده با خبر شویم.

به گمان من نقطه قوت فیلم نگهداشتن نوح در مسیر خاکستری وحی بود. اینکه در این فیلم خداوند با نوح مستقیما صحبت نکرد نشانه خوبی در دنیای مدرن است.

همچنین قاطعیت نوح در اجرای فرامین که او را از نگاه بسیاری از منتقدین خشن و خونریز می داند در نگاه من تحسین برانگیز است. زیرا پیام خشم الهی را دارد که عدالت جانشین انسانیت می شود. و چون نوادگان قابیل در زمین بد کرده اند، اراده خداوند براین محقق شده است که نسل بشر از بین برود.

نکته دیگر نقش همسر نوح است.

برعکس متون تاریخی نقش او در فیلم اثرگذار است. و دعایش برای بقای نسل شخصیت او را در یک دوگانگی قرار می دهد. از یکطرف اراده خداوند بر اتمام نسل بشر است و از طرفی او می خواهد که لذت عشق به فرزند ادامه پیدا کند. در نگاه نوح همسر گناه نابخشودنی مرتکب می شود. و همچنین باعث می شود که نوح نتواند به وظیفه اش به زعم او عمل کند.

در نهایت دیدن این فیلم را به دوستان توصیه می کنم.