سلام

مدتها بود در جستجوی فیلمی بودم که بصورت متمرکز انرژی هرمس و دیونوسوس را در رابطه به نمایش بگذارد و پریدن از شاخه به شاخه را در کنار ایجاد جنون در رابطه بخوبی نشان دهد.

اکنون خارق العاده از آن فیلم هاست.

فیلمی با انرژی هرمس نمایش دهنده پسری که در رابطه با دختران هیچ مرزی ندارد. دیونوسوس نیز در این فیلم وجود دارد. آنجا که نشان میدهد اثر ماندگاری بر روان جنس مخالف می گذارد.

و حالا دقیقا موقع آن است که به بیداری عاطفی دچار شود. اما قیمت آن باورنکردنی است.

او همواره در نگاه مادرش با پدرش مقایسه می شده است

او در ادامه با دختری پرسفون تایپ آشنا می شود که عواطف او را اندکی قلقلک می دهد و بر اساس مسابقه با او تصمیم می گیرد پدرش را ملاقات کند.

و این ملاقات سرمنشا پروسه سایه در روانش می شود.

متوجه می شود که با آینده خودش روبرو شده است. پدرش همانند خودش هرمس و دیونوسوس دارد و هیچ مرزی برای رابطه ندارد.

در این فیلم دیونوسوس عاشق قاتل بخوبی نمایش داده شده است. اشاره ام به لحظاتی از فیلم است که نوع رابطه ساتر با دختران منجر به هیجان و وجد آنها میشود.

جملات آخر فیلم که بیان می کند اکنون خارق العاده الان است اما من در انتظار فردا هستم برای من جالب است.

در کل از دیدن این فیلم لذت بردم