دوره پیشرفته تحلیل داستان: با داستان زن اسکلتی ازکتاب زنانی که با گرگ ها می دوند این دوره به شکل خاص برای افرادی که با چرخه های آغاز و پایان در یک رابطه عاشقانه مواجه هستند و تمایل به عمیق شدن در حیطه عشق را دارند بسیار مناسب است. پیش نیاز این دوره شخصیت شناسی زنان و مردان است. آغاز دوره: یکشنبه 24 آذر ساعت 17:30 الی 20:30 تعداد جلسات: هشت جلسه شهریه: 220 هزار تومان مکان برگزاری: جردن، کوچه گلگشت، پلاک 25 مدرسین: مریم طهماسبی، سید عیسی هاشمی شیوه ثبت نام کلیه کلاسها: واریز وجه به شماره کارت و حساب در نزد بانک صادرات شماره کارت: 6037691752940262 شماره حساب:0104560455002 به نام معصومه جرنگی ( نماینده مرکز صلح و محیط زیست) و ارسال اس ام اس با محتوای نام و نام خانوادگی، هزینه پرداختی و کلاس مورد نظر به شماره 09384986555