سلام

سریال بسیار جذاب بازی تاجها را ببینید

تا متوجه تعریف ساختار قدرت بر اساس الگوهای مختلف بشوید

قدرت ذاتا یک سلسله ویژگی های درونی دارد که هر کسی که بخواهد به آن نزدیک شود بایستی شمه ای از آن ببرد.

قدرت را به کودکی بدهید و ببینید او چگونه رفتار می کند!

قدرت را از جنگجویی بگیرید و نیازهای او را ببینید!

دختری را که در نگاه اول او را ذاتا منفعل قضاوت میکنیم

به چشم به هم زدنی صاحب قدرت اصلی می شود.

چقدر چرخش قدرت در این سریال زیباست

حتما در ادامه نکات تحلیلی خود را می نویسم