سلام بر دوستان

بیداری فهرمان درون یک تقسیم بندی دوازده گانه از سفر قهرمانی انسان است که سفر انسان را به دوازده منزلگاه تقسیم می کند و هر فردی بر اساس اقتضائات روان خویش در یک منزلگاه خاص قرار میگیرد و سفر خود را آغاز می کند. این متد نخستین بار توسط خانم پیرسون ارائه گردید.

مرجع اصلی این ترم کتاب انگلیسی Awakwning the Hero within از همین نویسنده است ( این کتاب به فارسی ترجمه شده است)

در این ترم  مراحل دوازده گانه سفر به سه فاز کلی تقسیم می شود:

پیش نیاز های سفر

هیجان سفر 

میوه های سفر

این ترم : پیش نیاز های سفر

در این ترم چهار جلسه ای  آرک تایپ های مقدمه سفر بررسی خواهد شد.

گذراندن این ترم هیچ پیش نیازی ندارد و همه دوستان می توانند در این ترم شرکت نمایند.

آغاز ترم: پنجشنبه 12 بهمن ماه1391 ساعت 14 الی 17

هزینه دوره: صد هزار تومان

محل برگزاری کلاس: میدان انقلاب به سمت میدان آزادی بوستان اوستا ( ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران )

شیوه ثبت نام: پرداخت مبلغ اعلام شده به کارت شماره 6037691706259116  بانک صادرات به نام معصومه جرنگی نماینده مرکز صلح و محیط زیست. هماهنگی،  ارسال مشخصات فردی و اعلام واریز مبلغ به صورت اس ام اس به شماره 09384986555