سلام

گاهی آدم فیلمها خوب می بیند و گاهی هم فیلم چنگی به دل نمی زند اما پیام جالبی دارد.

این فیلم از آن نمونه هاست. Gamer

در پروسه تدریس هنگامی که می خواهیم وجهی از سایه های شخصیتی افراد را برای آنها تبیین کنیم از انها این سوال را می پرسیم:

اگر در جامعه شما هیچ چارچوب اخلاقی و قانونی وجود نداشته باشد، اولین کاری که انجام می دهید چیست؟

این سوال قیود زیادی دارد و پاسخ به آن شرحی جدا می طلبد اما اساس این فیلم بر همین موضوع بنا نهاده شده است.

اینکه چیزی شبیه سایت ف ی س ب و ک فعلی درست شود و بتواند افراد را آزادانه در آن به نمایش بگذارد و اختیار آنها را در ید کس دیگری که مالک موقت آنهاست قرار بدهد. و این ایده را بزرگتر کنید زمانیکه وارد بازی اکشنی شوید که همه چیز واقعی است و بازیگران شما چون محکوم به اعدام یا حبس ابد هستند باید بازی کنند و دیگران را بکشند تا زنده بمانند.

فیلم ارزشهای اخلاقی را بکنار می نهد و بر همین الگو قهرمان داستان را پیروز می کند

این فیلم شباهت زیادی به فیلم دیگری به نام Surrogate دارد.

براستی چرا روان انسان امروزی به طرح چنین سوالاتی می پردازد؟