سلام

براستی در ذهن شما خلاقیت مترادف با کدامیک از واژه های زیر است؟

ساختار شکنی

دید عمیق

هیجان

ورود به حوزه های ناشناخته

به جرات می توان تعداد واژگان زیادی برای این موضوع انتخاب کرد اما این چهار عبارت یکی از اصلی ترین ابعاد خلاقیت در این فیلم است.

جادو و جادوگری فی نفسه ذات خلاق می طلبد و داستان از سفر قهرمانی کودکی آغاز میشود که برای درخشش و دیده شدن ارزو میکند همانند یک تردست ماهر شود. نکته زیبای فیلم در اینجاست که او وارد ساختار یکواختی از جادوگری میشود. سالهای سال در کنار دوست یک برنامه یکنواخت اجرا میکند.

در کنار این موضوع بازی زیبا جیم کری در نقش مشابه کریس انجل است که نگاهی ساختار شکن در عرصه خلاقیت دارد و کارهایی انجام میدهد که بیشتر مشمئز کننده است تا جذاب!

در این فیلم  ارک تایپ های هرمس، هفایستوس، زئوس و پوزیدون میتوان نام برد.

دیدن این فیلم طنز را به شما توصیه میکنم.